Jern – Mange gjør dette feil, gjør du?

Jernmangelanemi er den vanligste mikronæringsstoffmangelen i verden (1,2). Mange har for lavt inntak eller for dårlig absorpsjon av jern. Jern har mange viktige oppgaver i kroppen, hvor den mest signifikante oppgaven er transport av oksygen (1). Oksygen – Livsviktig Vi mennesker trenger oksygen for å leve. Oksygenet transporteres rundt i kroppen primært bundet til hemoglobin…