Kan du trene av deg promillen?

Jeg har inntrykk av at mange har den oppfatningen at det å svette eller trene kan bidra til å bryte ned alkoholen fortere. Som treningsfysiolog (M.Sc) og ernæringsrådgiver (B.Sc) vil jeg avklare om du faktisk kan trene av deg promillen eller ikke.

Anbefaling

Etanol, eller alkohol som vi bruker i dagligtalen, er ett av de fire energigivende næringsstoffene vi har. I motsetning til karbohydrater, fett og proteiner har vi ikke noe anbefaling for mengde alkohol en bør innta, men en maksimalbegrensning (1,2).

Norske helsemyndigheter anbefaler å begrense alkoholinntaket til 1 enhet per dag for kvinner (10g alkohol) og 2 enheter per dag for menn (20g alkohol), og bør ikke overstige 5 energiprosent (2).

Kjønnsforskjeller

Alkohol fordeler seg i de vannbestandige delene av kroppen. Bakgrunnen for at grensen for menn er høyere enn for kvinner er at kvinner generelt har høyere fettprosent enn menn, og at menn har større lever. I tillegg har menn det alkoholnedbrytende enzymet alkoholdehydrogenase i magesekken. Dette gjør at noe av alkoholen som inntas, ikke tas opp i kroppen.

Påvirkning på kostholdet og energiinnhold

Alkohol kan fortrenge inntaket av viktige matvarer, hemme absorpsjon av, og gi økt tap av viktige næringsstoffer (1). Alkohol er veldig energirikt, og det er kun fett som gir mer energi per gram. Fett gir 9 kcal pr gram, alkohol 7 kcal per gram, mens karbohydrater og proteiner gir 4 kcal pr gram. Det norske drikkemønsteret med å spare opp hele alkoholkvoten til helgen er ikke heldig.

Opptak og transport

For å se om en kan trene bort promillen, må en se på hvordan alkohol behandles i kroppen. Mesteparten av alkoholen som absorberes fra tynntarmen og magesekken brytes ned, mens en liten del av alkoholen (5-10 %) tapes via luft som pustes ut og i urinen (1).

Som tidligere nevnt er alkohol vannløselig og fordeler seg i de vannbestandige delene i kroppen. Dette er årsaken til at en stor person med mye kroppsfett kan tåle ganske små mengder med alkohol. Alkohol transporteres i blodbanen, og brytes hovedsakelig ned i leveren av et enzym som kalles alkoholdehydrogenase (3,4).

Hva skjer under fysisk aktivitet?

Når kroppen er i hvile mottar leveren i gjennomsnitt om lag 1350mL blod i minuttet, mens under fysisk aktivitet sendes det meste av blodet til de aktive musklene, og leveren mottar kun ca 500mL blod per minutt (5). Selv om metabolismen øker under fysisk aktivitet, har ikke musklene evne til å bryte ned alkohol. Den reduserte blodgjennomstrømningen til leveren sammen med økt dehydrering, gjør at fysisk aktivitet faktisk vil øke promillen, og tiden det tar for å bryte ned alkohol i kroppen. Jo lavere mengde vann det er i kroppen for alkohol og fordele seg i, jo høyere vil konsentrasjonen av alkohol bli.

Alkohol og prestasjon

Til tross for at alkohol kan gjøre en mindre nervøs, og gi en selv følelsen av å prestere bedre, reduserer alkohol prestasjonsevnen.

Konklusjonen er at en kan ikke trene vekk promillen, og selv om at trening er bra for helsa, bør en vente med å trene til at alkoholen er ute av kroppen.

NB! Barn, ungdom og gravide bør ikke innta alkohol. Om du har problemer med alkohol eller kjenner noen med alkoholproblemer kan du oppsøke hjelp på rustelefonen.

 

Kilder:

  1. Nordic council of Ministers. (2014). Nordic Nutrition Recommendations 2012. Integrating nutrition and physical activity (Nord 2014:002). Danmark.
  2. Helsedirektoratet. (2014). Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet (IS-2170). Hentet fra: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/806/Anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet-IS-2170.pdf
  3. Mahan, L.K. (2012). Krause`s Food and the Nutrition Care Process (13. ed). St. Louis, Missouri. Elsevier Saunders.
  4. Ross, A.C., Caballero, B., et al. (2014). Modern nutrition in health and disease (11. ed). Baltimore, Maryland. Wolters Kluwe.
  5. McArdle, W.D., Katch, F.I., Katch, V.L. Exercise Physiology Nutrition, energy and human performance (8.ed). Baltimore, Maryland. Wolters Kluwe.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *