IBS/FODMAP

Irritabel tarmsyndrom (IBS) er en funksjonell gastrointestinal lidelse. IBS rammer 10-15% av befolkningen, og kvinner er i større grad plaget enn menn. Diagnosen IBS er en eksklusjonsdiagnose som stilles når annen alvorlig sykdom er utelukket, og en ikke finner noe strukturelt galt med tarmen som kan være årsak til plagene.

Vanlige symptomer på IBS er magesmerter, oppblåst mage, samt store mengder flatulens, og endret avføringsmønster med diare, forstoppelse, eller vekslende diare og forstoppelse. Lav FODMAP diett ser ut til å være dagens beste behandlingsalternativ for å oppnå symptomlindring hos IBS pasienter, og 50-80% får en klinisk symptomreduksjon av dietten. Andre tiltak en kan gjøre for å redusere symptomene er stressmestring, samt regelmessig fysisk aktivitet. Under fysisk aktivitet dannes endorfiner, som virker smertelindrende, samt at fysisk aktivitet bedrer tarmfunksjonen.

IBS kan også forekomme samtidig med annen sykdom som Chron’s eller cøliaki, og en lav FODMAP diett kan være nyttig i tillegg til medisinsk, og kostholdsbehandling (glutenfri diett hos de med cøliaki) hos disse gruppene.

Hva er FODMAP?

FODMAP står for Fermenterbare Oligosakkarider, Disakkarider, Monosakkarider, og Polyoler. FODMAP er en gruppe karbohydrater som absorberes dårlig av tynntarmen og går uabsorbert til tykktarmen hvor de fermenteres av tykktarmsbakteriene, og det dannes gass.

Forskning viser at inntak av disse karbohydratene (FODMAP) kan være årsaken til IBS symptomer.

Sakkarider forteller at det er karbohydrater, mens oligo, di og mono beskriver lengden på karbohydratkjeden. Mono betyr en, di betyr to og oligo består av 3-10 monomerer.

Hvordan kan FODMAP føre til plager?

FODMAP absorberes ikke i det hele tatt eller i liten grad i tynntarmen. Dette gjør at disse karbohydratene blir værende i tarmen hvor de fører til at vann blir holdt igjen i tarmen, grunnet osmose, og kan føre til diare hos noen.

Når FODMAP kommer til tykktarmen blir de fermentert av tykktarmsbakteriene, og det dannes gasser (metan og hydrogen). Gassproduksjonen fører til flatulens, oppblåsthet, ubehag, smerter, samt kan føre til forstoppelse hos noen.

Hvorfor rammes noen av IBS, når mange av FODMAPene absorberes dårlig hos alle?

Det er flere ulike teorier på hvorfor noen rammes av IBS, og andre ikke. En teori går ut på at de som utvikler IBS har mer gassproduksjon, eller er mer sensitiv for gassen som produseres, enn de som ikke opplever mageplager. En annen årsak til at noen utvikler IBS kan være at noen av tykktarmsbakteriene beveger seg opp i tynntarmen, hvor gassproduksjonen vil blåse opp den smale tynntarmen og føre til plager.

Hvor lenge må jeg gå på lav FODMAP diett?

Det er anbefalt å gå på eksklusjonsdietten i 2-6 uker, hvor man holder seg unna alle typer FODMAP. Deretter anbefales det en reintroduksjonsfase hvor man introduserer en type FODMAP av gangen, hvor man begynner med en lav dose som økes. Slik finner man toleransen sin for ulike FODMAP, og mange kan ha et stort sett normalt kosthold, hvor man må holde seg unna noen få matvarer.

Hvilke type karbohydrater skaper problemer?

Monosakkarider

 • Fruktose; høyere inntak av fruktose enn glukose
  • Finnes i blant annet noen typer frukter og honning
  • Fruktose absorberes via passivdiffusjon (uten bruk av energi) relativt langt nede i tynntarmen, i forhold til blant annet glukose. De fleste klarer å absorbere fruktose, men noen kan oppleve fruktosemalabsorpsjon. Når fruktose inntas med like eller større mengder glukose, økes opptaket av fruktose gjennom ulike mekanismer. Dette gjør at malabsorpsjon kun forekommer når inntaket av fruktose overgår inntaket av glukose.

Disakkarider

 • Laktose (Melkesukker)
  • Finnes i melk og melkeprodukter
  • Laktose er et disakkarid og består av to monomerer; glukose og galaktose. Mennesker kan kun absorbere monosakkarider, og er derfor avhengig av enzymet laktase til å spalte laktose i glukose og galaktose. Dersom laktose ikke spaltes, vil det gå ufordøyd gjennom tykktarmen, og fermenteres av tykktarmsbakteriene.

Oligosakkarider

 • Fruktaner
  • Inkluderer blant annet inulin og fruktooligosakkarider (FOS)
  • Finnes i hvete, rug, løk og hvitløk
 • Galaktooligosakkarider (GOS)
  • Finnes i belgfrukter
 • Mennesker har ikke enzymet til å bryte ned fruktaner og GOS, noe som gjør at disse vil alltid gå ufordøyd ned til tykktarmen, og bli fermentert av tykktarmsbakteriene. En diett som har redusert mengde fruktaner og GOS er alltid anbefalt hos IBS pasienter.

Polyoler (Finnes i noen typer frukt og grønnsaker, samt som søtningsmiddel i eks. tyggis)

 • Polyoler absorberes i liten grad fra tynntarmen, og går ufordøyd til tykktarmen hvor de fermenteres av tykktarmsbakteriene. Dette gjør at personer med IBS kan ha hjelp av å redusere inntaket av polyoler (også kalt sukkeralkoholer). Sukkeralkoholer har endelsen -ol, noe som gjør det lett å oppdage i innholdsfortegnelsen. Produkter som inneholder sukkeralkoholer er også ofte merket med “høyt inntak kan virke lakserende” dette er grunnet osmose.
 • Sorbitol
 • Mannitol
 • Xylitol